Gå til hovedindhold

Privatlivspolitik

Privatlivspolitik og databeskyttelse

1000TRAX respekterer dit privatliv. Denne Erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger beskriver dine rettigheder til privatliv og vores forpligtelse til at sikre dine personoplysninger.

1000TRAX er et europæisk selskab med juridiske enheder, forretningsprocesser, ledelsesstrukturer og tekniske systemer på tværs af landegrænser. 1000TRAX leverer software og tjenester til private virksomheder (Kunder) i Europa. 1000TRAX' hovedkontor er placeret i Luzern, Schweiz, og 1000TRAX er underlagt den europæiske persondatalovgivning, herunder den generelle databeskyttelsesforordning (GDPR).

Anvendelsesområde og accept

– Hvornår og i hvilken sammenhæng gælder denne Privatlivspolitik?

Denne Erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger er gældende for alle forretningsprocesser og for alle 1000TRAXs hjemmesider, domæner, mobile løsninger, cloud-tjenester og communities samt 1000TRAX-brandede hjemmesider. Tjenestespecifikke tillæg kan findes i 1000TRAX Betingelser, databehandlingsaftaler eller tilsvarende oplysninger for den pågældende specifikke serviceydelse.

Erklæringen om beskyttelse af personlige oplysninger leverer oplysninger om databehandlingen, som udføres af 1000TRAX, når 1000TRAX afgør, til hvilket formål og med hvilke hjælpemidler behandlingen udføres (1000TRAX optræder som dataansvarlig). Den leverer også oplysninger om den databehandling, 1000TRAX udfører på vegne af vores Kunder på grundlag af deres instruktioner (Kunden som dataansvarlig og 1000TRAX som databehandler).

Personoplysninger er oplysninger, som kan identificere dig som person, eksempelvis e-mailadresse, postadresse eller telefonnummer etc. Det er for os nødvendigt at behandle dine personoplysninger for at kunne betjene vores Kunder. Undlad venligst at bruge 1000TRAX' Sider eller vores Mobilapp, hvis du ikke kan acceptere måden, hvorpå vi behandler personoplysninger i henhold til denne Erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger.

Hvis data vi behandler

– Hvis persondata behandler 1000TRAX?

1000TRAX behandler personoplysninger om kontaktpersoner eller software-brugere, som er tilknyttet vores Kunder. Vi behandler desuden personoplysninger om personer, som udgør potentielle Kunder (Kundeemner), og som henvender sig til os via 1000TRAX' Sider eller via andre kanaler. Vores erklæring i disse henseender kan findes i afsnittet ‘1000TRAX som dataansvarlig’.

Vi behandler ligeledes data på vegne af vores Kunder, hvor Kunden kontrollerer behandlingen. Vores erklæring i disse henseender kan findes i afsnittet ‘1000TRAX som databehandler.’

I denne Erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger kan registrerede også være benævnt personer eller du/dig.

1000TRAX som dataansvarlig

– Hvordan behandler 1000TRAX persondata i sin rolle som dataansvarlig?

1000TRAX optræder som dataansvarlig i scenarier, hvor 1000TRAX indsamler personoplysninger, i sammenhæng med at du er repræsentant for en Kunde eller et Kundeemne, eller når du er software-bruger.

Hvorfor vi behandler personoplysninger

Om Kundekontakter og software-brugere

For generelt at styre vores Kunderelationer og for at opfylde vores Kundeforpligtelser har 1000TRAX brug for oplysninger om dig i din rolle som Kunde-kontaktperson eller bruger af en tjeneste. Formålene med at behandle disse personoplysninger er:

a) at udføre salgs- og kontraktprocessen til Kunder

b) at levere de ønskede tilbud om produkter og tjenester til Kunder

c) at gennemføre leverancer i overensstemmelse med aftaler indgået med dig eller Kunder

d) at tilbyde support til brugere af vores produkter og tjenester

e) at forbedre og udvikle kvaliteten, funktionaliteten og brugeroplevelsen af vores produkter, tjenester og 1000TRAX Sider

f) at registrere, begrænse og forebygge sikkerhedstrusler og udføre vedligeholdelse samt fejlfinding og fejlretning

g) at forebygge misbrug af vores produkter og tjenester

h) at behandle ordrer, fakturering, betalinger og anden finansiel opfølgning

i) at oprette interesseprofiler for at promovere relevante produkter og tjenester

Det juridiske grundlag for at behandle personoplysninger i henhold til de ovenfor angivne formål i bogstav a) til i) er primært baseret på, at 1000TRAX ud fra et forretningsperspektiv har en legitim interesse i at behandle dine personoplysninger på en måde, som efter vores overbevisning ikke er i konflikt med dine rettigheder vedrørende persondatabeskyttelse og selvbestemmelse.

Om Kundeemner

1000TRAX behandler personoplysninger om Kundeemner med henblik på markedsføring. For at kunne levere målrettet og relevant indhold til potentielle Kunder opbygger 1000TRAX en interesseprofil baseret på din aktivitet og dine valg og handlinger på 1000TRAX' Sider samt din respons på marketing indhold per e-mail. Det juridiske grundlag for en sådan behandling er primært dit samtykke.

I afsnittene nedenfor kan du læse, hvordan vi danner sådanne profiler, hvordan du kan justere profilen, samt hvordan du tilbagekalder dit samtykke.

Om software-bruger

Du er Software-bruger, når du som registreret bruger, anvender 1000TRAX' eller 1000TRAX' Mobilapp. Det juridiske grundlag for en sådan behandling er dit samtykke.

Hvordan vi indsamler dine personoplysninger

Generelt indsamler 1000TRAX personoplysninger direkte fra dig eller andre personer, som er tilknyttet vores Kunde. Disse personer kan være en leder eller kollega.

Vi anvender også cookies og andre sporingsteknologier, når du bruger 1000TRAX' Sider eller 1000TRAX' Mobilapp og når du interagerer med os per e-mail, for at optimere din oplevelse af 1000TRAX og vores sites. Se venligst afsnittet ‘Automatiske dataindsamlingsværktøjer’, for yderligere information om, hvordan disse teknologier virker og dine rettigheder i denne sammenhæng.

I nogle tilfælde kan vi også indsamle oplysninger om dig fra andre kilder. Disse kilder kan være 1000TRAX' marketingpartnere, offentlige kilder eller sociale netværk tilhørende tredjepart. 1000TRAX vil være i stand til at kombinere personoplysninger om dig indsamlet fra én kilde med oplysninger indhentet fra en anden kilde. Dette giver os et mere fuldkomment billede af dig, hvilket også giver os mulighed for at betjene dig på en mere relevant måde med en højere grad af personalisering.

Cookies

 

Hvilke personoplysninger vi behandler

Typen af personoplysninger, 1000TRAX behandler om dig, kan være:

> Grundlæggende kontaktoplysninger, såsom navn, adresse, telefonnummer og e-mail

> Feedback, kommentarer eller spørgsmål vedrørende 1000TRAX eller vores produkter og tjenester

> Brugsmønstre i lytteadfærd.

> Unikke brugeroplysninger, såsom login-id, brugernavn, adgangskode og sikkerhedsspørgsmål

> Finansielle oplysninger, såsom kreditkortoplysninger

> Clickstream-adfærd og aktivitet på 1000TRAX Sider og i vores produkter og tjenester

> E-mail-adfærd, eksempelvis hvilke e-mails fra 1000TRAX du åbner hvornår og hvordan

> Andre personoplysninger indeholdt i din profil, som du frit har afgivet på tredjeparts sociale netværk, eksempelvis LinkedIn etc.

Som dataansvarlig behandler 1000TRAX ikke følsomme personoplysninger om dig.

Hvordan vi deler dine personoplysninger

1000TRAX kan dele dine personoplysninger med eksterne tredjeparter i de følgende sammenhænge:

Forretningspartnere

1000TRAX kan dele dine personlige oplysninger med vores partnere, såfremt dette er legitimt ud fra et forretningsperspektiv og sker i overensstemmelse med gældende lovgivning om databeskyttelse. Eksempelvis hvis du på vegne af din arbejdsgiver køber et produkt eller en tjeneste, som 1000TRAX leverer gennem én af vores certificerede partnere. I denne forbindelse kan 1000TRAX og vores partner dele personoplysninger for at være i stand til at levere produktet eller tjenesten til Kunden.

Offentlige myndigheder

Politiet og andre myndigheder kan kræve, at personlige oplysninger fra 1000TRAX udleveres. I disse tilfælde vil 1000TRAX kun udlevere oplysningerne, hvis der foreligger en retskendelse etc., som byder at gøre det.

Underleverandører

 

Dine rettigheder

– Hvilke rettigheder har du?

Retten til at fravælge markedsføringskommunikation.

Du kan til enhver tid afmelde nyhedsmails og markedsføring fra 1000TRAX med et klik på vores link i vores nyhedsbrev eller ved at skrive til support@1000trax.com 

Bemærk venligst, at selv om du fravælger at modtage markedsføringskommunikation, kan du stadig modtage administrative meddelelser fra 1000TRAX, eksempelvis ordrebekræftelser og meddelelser, som er nødvendige for at administrere din konto eller de tjenester, som leveres til vores Kunder.

Grundlæggende rettigheder

Du har ret til at tilgå dine personoplysninger ved at anmode om et overblik over personoplysninger om dig, og du kan have en ret til dataportabilitet. Du har også ret til at anmode 1000TRAX om at korrigere unøjagtigheder i dine personoplysninger. Hvis du har en konto hos 1000TRAX, kan dette normalt gøres gennem de relevante “dine indstillinger”- eller “din profil”-afsnit på den relevante 1000TRAX Side eller i applikationen.

Du har endvidere ret til at anmode om sletning af personoplysninger og til at begrænse eller fremsætte indsigelser mod vores behandling af dine personoplysninger i henhold til denne Erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger eller andre tjenestespecifikke vilkår.

Brug venligst support@1000trax.com til at indgive alle anmodninger som nævnt i dette afsnit. Du har endelig også ret til at indgive en klage til Datatilsynet vedrørende vores behandling af dine personoplysninger.

 

Datasikkerhed og opbevaring

– Hvordan sikrer og opbevarer 1000TRAX dine persondata?

Således sikrer vi dine personoplysninger

1000TRAX tager den tillid, du og vores Kunder viser os, meget alvorligt. 1000TRAX forpligter sig til at undgå uautoriseret adgang, offentliggørelse eller anden afvigende behandling af personoplysninger. 1000TRAX skal sikre fortroligheden af de personoplysninger, vi behandler, fastholde integriteten af personoplysninger og sikre sin tilgængelighed i overensstemmelse med gældende lovgivning om persondatabeskyttelse.

Som en del af vores forpligtelser tager vi rimelige og adækvate organisatoriske, tekniske og fysiske procedurer og forholdsregler i anvendelse for at beskytte de oplysninger, vi indsamler og behandler, med hensyntagen til typen af personoplysninger og den risiko, du og vores Kunder udsættes for ved evt. sikkerhedsbrud Eftersom der er stor sandsynlighed for, at de grundlæggende årsager til brud på persondatasikkerheden kan findes internt, tror vi på, at opbygningen af en stærk virksomhedskultur, hvor respekt for og årvågenhed omkring databeskyttelse blandt vore medarbejdere er fundamental for at sikre en lovlig behandling og beskyttelse af dine oplysninger. De følgende forholdsregler er af særlig vigtighed i denne henseende:

Organisatoriske

> E-læringskurser i databeskyttelse, som er obligatoriske for alle medarbejdere.

> Databehandleraftaler med underleverandører, som behandler data på vegne af 1000TRAX.

Tekniske

> Klassificering af persondata, der sikrer implementering af sikkerhedstiltag på niveau med risikovurderingen.

> Vurdere brug af kryptering og pseudonymisering som risikobegrænsende  foranstaltninger.

> Begrænse adgangen til persondata til de personer, som har brug for det til opfyldelse af forpligtelser i forbindelse med indgåede aftaler eller lovgivning osv.

> Anvende systemer, som opdager, forebygger og advarer ved evt. brud på persondatasikkerheden.

> Anvende sikkerhedsegenvurderinger til at analysere, hvorvidt eksisterende  tekniske og organisatoriske tiltag er tilstrækkelige for beskyttelsen af persondata  med tanke på de krav, der er opstillet i gældende databeskyttelseslovgivning.

Fysiske

> Lokaliteter er beskyttet af adgangskontrol- og videoovervågningssystemer.

Så længe opbevarer vi dine personoplysninger

1000TRAX opbevarer kun dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt i forhold til det anførte formål, samtidig med at der tages hensyn til vores behov for at besvare forespørgsler og løse problemer samt overholde juridiske krav under gældende lovgivning.

Dette betyder, at 1000TRAX kan opbevare dine personoplysninger i en rimelig periode efter din og vores Kundes sidste interaktion med os. Når de personoplysninger, vi har indsamlet, ikke længere er nødvendige, sletter vi dem. Vi kan behandle data ud fra statistiske formål, men i sådanne tilfælde vil dataene være pseudonymiserede eller anonymiserede.

1000TRAX som databehandler

– Hvordan behandler 1000TRAX persondata i sin rolle som databehandler?

1000TRAX leverer mange forskellige tjenester til vores Kunder. De fleste af vores tjenester indebærer behandling af Kundernes data, herunder deres personoplysninger. Formålene med behandlingen afgøres af vores kunder, ikke af 1000TRAX. Dette gør Kunden til den dataansvarlige. 1000TRAX optræder i sådanne tilfælde som databehandler og behandler dataene på vegne af og i henhold til instruktioner givet af Kunden. Relationen mellem Kunden som dataansvarlig og 1000TRAX som databehandler skal reguleres af en databehandleraftale.

Kundens og 1000TRAXs forpligtelser

Når Kunden optræder som dataansvarlig, skal Kunden, i overensstemmelse med gældende lovgivning om databeskyttelse, sikre det juridiske grundlag for behandlingen af personoplysninger. Kunden skal endvidere vurdere og etablere ejerskabet til de risici, som registrerede udsættes for gennem behandlingen af deres personoplysninger. Et andet vigtigt aspekt ved Kundens forpligtelser som dataansvarlig er at overholde oplysningsforpligtelsen i forhold til registrerede.

1000TRAX er en naturlig del af Kundens forpligtelser som dataansvarlig i den forstand at 1000TRAXs tjenester udgør dele af behandlingen af personoplysninger, som Kunden skal sikre er i overensstemmelse med gældende databeskyttelseslovgivning. Når 1000TRAX behandler personoplysninger på vegne af sine Kunder, skal vi således gøre det i overensstemmelse med gældende lovgivning om databeskyttelse for databehandlere.

Kort sagt er Kunden og 1000TRAX forpligtede til at samarbejde for at sikre persondatabeskyttelsen for registrerede. 1000TRAX leverer de nødvendige oplysninger til Kunden, således at denne kan agere i overensstemmelse med gældende lovgivning om databeskyttelse.

Underleverandører og eksport af personoplysninger

–  I hvilket omfang anvender 1000TRAX underleverandører?

1000TRAX bruger underleverandører til at behandle personoplysninger og kan i den forbindelse eksportere dine eller vores Kunders data til et sted uden for EU. Disse underleverandører er typisk leverandører af cloud-tjenester eller andre IT-hosting tjenester.

Ved brug af underleverandører vil 1000TRAX indgå en databehandlingsaftale (DPA) med underleverandører for at sikre dine persondatarettigheder og for at opfylde vores forpligtelser over for vores Kunder. Når underleverandører er placeret uden for EU, sikrer 1000TRAX det juridiske grundlag for sådanne internationale overførsler på vegne af dig eller vores Kunder, herunder ved at støtte sig til Privacy Shield (US) eller ved at gøre brug af EU-modelklausuler.

1000TRAX støtter sig til nogle strategiske eksterne tredjeparter, som understøtter vores forretningsprocesser og leverer vores cloud-tjenester.

Ændringer til denne Erklæring

Hvis vi ændrer vores Erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger, vil vi publicere den reviderede erklæring her med en opdateret revisionsdato. Vi opfordrer dig til at gennemgå Erklæringen regelmæssigt. Hvis vi foretager væsentlige ændringer af vores Erklæring, som i betydelig grad ændrer vores praksisser for persondatabeskyttelse, kan vi også meddele dette til dig på andre måder, eksempelvis ved at sende en e-mail eller ved at offentliggøre en meddelelse på vores koncern-hjemmeside og/eller på sociale medier, inden ændringerne træder i kraft.

Denne Erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger blev opdateret den 24. juni 2022.

Sådan kontaktes vi

Vi værdsætter din mening. Hvis du har nogle kommentarer eller spørgsmål vedrørende vores Erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger, uløste problemstillinger vedrørende databeskyttelse og databrug eller et muligt brud på din persondatabeskyttelse, send dem venligst til info@1000trax.com.

Vi behandler dine anmodninger fortroligt. Vores repræsentant vil kontakte dig for at håndtere dine problemstillinger og skitsere mulighederne for en løsning af disse. Det er vores mål at sikre, at klager løses på en rettidig og hensigtsmæssig facon.