Gå til hovedindhold

Salgsbetingelser

Læs venligst disse vilkår og betingelser grundigt, før du bruger vores tjeneste.

FORTOLKNING OG DEFINITIONER FORTOLKNING 

Ord, hvor den indledende bogstav er stort, har betydninger defineret under følgende betingelser. Følgende definitioner skal have den samme betydning, uanset om de forekommer i ental eller flertal. 

DEFINITIONER 

Til formål med disse vilkår og betingelser: Applikation betyder softwareprogrammet, som selskabet leverer, og som du har downloadet på enhver elektronisk enhed, kaldet 1000TRAX. Applikationsbutik betyder den digitale distributionsplatform, der drives og udvikles af Apple Inc. (Apple App Store) eller Google Inc. (Google Play Store), hvor applikationen er blevet downloadet. Datterselskab betyder en enhed, der kontrollerer, bliver kontrolleret af eller er under fælles kontrol med en part, hvor "kontrol" betyder ejerskab af 50% eller mere af aktierne, egenkapitalinteressen eller andre værdipapirer, der har stemmeret til valg af direktører eller anden ledelsesmyndighed. Konto betyder en unik konto, oprettet til dig, for at få adgang til vores tjeneste eller dele af vores tjeneste. Land henviser til: Det Forenede Kongerige. Firma (henvist til som enten "Firmaet", "Vi", "Os" eller "Vores" i denne aftale) henviser til 1000TRAX Operations Limited, 83 Roberts Road, Colchester, Essex, CO2 7FQ, Det Forenede Kongerige. Indhold henviser til indhold som tekst, billeder eller anden information, der kan postes, uploades, linkes til eller på anden måde stilles til rådighed af dig, uanset formen på dette indhold. Enhed betyder enhver enhed, der kan få adgang til tjenesten, såsom en computer, en mobiltelefon eller en digital tablet. Feedback betyder feedback, innovationer eller forslag, som du sender angående attributter, ydeevne eller funktioner i vores tjeneste. Gratis prøveperiode henviser til en begrænset tidsperiode, der kan være gratis ved køb af et abonnement. Kampagner henviser til konkurrencer, lodtrækninger eller andre kampagner, der tilbydes gennem tjenesten. Tjeneste henviser til applikationen eller hjemmesiden eller begge dele. Abonnementer henviser til tjenesterne eller adgang til tjenesten, der tilbydes på abonnementsbasis af selskabet til dig. Vilkår og betingelser (også benævnt som "Vilkår") betyder disse vilkår og betingelser, der udgør hele aftalen mellem dig og selskabet vedrørende brugen af tjenesten. Tredjeparts sociale medietjeneste betyder tjenester eller indhold (herunder data, information, produkter eller tjenester), der leveres af en tredjepart, der kan blive vist, inkluderet eller gjort tilgængelig via tjenesten. Hjemmeside henviser til 1000TRAX, tilgængelig på https://www.1000trax.com Du betyder den enkeltperson, der får adgang til eller bruger tjenesten, eller firmaet eller en anden juridisk enhed, som denne enkeltperson får adgang til eller bruger tjenesten på vegne af, alt efter hvad der er relevant. 

ANERKENDELSE 

Dette er de vilkår og betingelser, der styrer brugen af denne tjeneste og aftalen, der gælder mellem dig og selskabet. Disse vilkår og betingelser fastsætter rettigheder og forpligtelser for alle brugere vedrørende brugen af tjenesten. Din adgang til og brug af tjenesten er betinget af din accept af og overholdelse af disse vilkår og betingelser. Disse vilkår og betingelser gælder for alle besøgende, brugere og andre, der får adgang til eller bruger tjenesten. Ved at få adgang til eller bruge tjenesten accepterer du at være bundet af disse vilkår og betingelser. Hvis du er uenig i nogen del af disse vilkår og betingelser, kan du ikke få adgang til tjenesten. Du erklærer, at du er over 18 år gammel. Selskabet tillader ikke personer under 18 år at bruge tjenesten. Din adgang til og brug af tjenesten er også betinget af din accept af og overholdelse af selskabets privatlivspolitik. Vores privatlivspolitik beskriver vores politikker og procedurer vedrørende indsamling, brug og offentliggørelse af dine personlige oplysninger, når du bruger applikationen eller hjemmesiden, og fortæller dig om dine privatlivsrettigheder og hvordan loven beskytter dig. Læs venligst vores privatlivspolitik omhyggeligt, før du bruger vores tjeneste. 

ABONNEMENTER 

ABONNEMENTSPERIODE 

Tjenesten eller visse dele af tjenesten er kun tilgængelige med et betalt abonnement. Du vil blive faktureret på forhånd på en regelmæssig og periodisk basis (såsom dagligt, ugentligt, månedligt eller årligt), afhængigt af den type abonnementsplan, du vælger, når du køber abonnementet. 

I slutningen af hver periode vil dit abonnement automatisk blive fornyet på nøjagtig de samme betingelser, medmindre du annullerer det, eller virksomheden annullerer det.

ANNULLERING AF ABONNEMENT

Du kan annullere fornyelsen af dit abonnement enten gennem dine kontoinstillinger eller ved at kontakte selskabet. Du vil ikke modtage en refusion for de gebyrer, du allerede har betalt for din nuværende abonnementsperiode, og du vil kunne få adgang til tjenesten indtil slutningen af din nuværende abonnementsperiode. 

FAKTURERING 

Du skal give selskabet nøjagtige og fuldstændige faktureringsoplysninger, herunder fulde navn, adresse, stat, postnummer, telefonnummer og gyldige betalingsoplysningsmetoder. Hvis automatisk fakturering af en eller anden grund ikke lykkes, udsteder selskabet en elektronisk faktura, der angiver, at du skal foretage betaling manuelt inden for en bestemt deadline i henhold til det tidsinterval for fakturering, der er angivet på fakturaen. 

GEBYRÆNDRINGER 

Selskabet kan efter eget skøn og til enhver tid ændre abonnementsgebyrerne. Enhver ændring af abonnementsgebyret træder i kraft ved afslutningen af den aktuelle abonnementsperiode. Selskabet vil give dig rimelig forudgående meddelelse om eventuelle ændringer i abonnementsgebyrer for at give dig mulighed for at opsige dit abonnement, inden en sådan ændring træder i kraft. Din fortsatte brug af tjenesten efter, at ændringen i abonnementsgebyret er trådt i kraft, udgør din accept af at betale det ændrede abonnementsgebyr. REFUSIONER Medmindre det kræves ved lov, er betalte abonnementsgebyrer ikke refunderbare. Visse anmodninger om refusion af abonnementer kan overvejes af selskabet på en case-by-case-basis og bevilges efter selskabets eneste skøn. 

GRATIS PRØVEPERIODE 

Selskabet kan efter eget skøn tilbyde et abonnement med en gratis prøveperiode i en begrænset periode. Du kan blive bedt om at indtaste dine faktureringsoplysninger for at tilmelde dig den gratis prøveperiode. Hvis du indtaster dine faktureringsoplysninger, når du tilmelder dig en gratis prøveperiode, vil du ikke blive opkrævet af selskabet, før den gratis prøveperiode er udløbet. På den sidste dag af den gratis prøveperiode vil du automatisk blive opkrævet de gældende abonnementsgebyrer for den type abonnement, du har valgt, medmindre du har annulleret dit abonnement. Selskabet forbeholder sig retten til at (i) ændre betingelserne og vilkårene for tilbuddet om gratis prøveperiode, eller (ii) annullere et sådant tilbud om gratis prøveperiode når som helst og uden varsel. 

KAMPAGNER 

Eventuelle kampagner, der er tilgængelige gennem tjenesten, kan være underlagt regler, der er separate fra disse vilkår. Hvis du deltager i nogen kampagner, skal du venligst gennemgå de gældende regler samt vores privatlivspolitik. Hvis reglerne for en kampagne er i konflikt med disse vilkår, vil kampagnereglerne gælde. 

BRUGERKONTI 

Når du opretter en konto hos os, skal du give os oplysninger, der er nøjagtige, komplette og aktuelle til enhver tid. Manglende overholdelse heraf udgør et brud på vilkårene, hvilket kan resultere i øjeblikkelig ophævelse af din konto på vores tjeneste. Du er ansvarlig for at beskytte det kodeord, du bruger til at få adgang til tjenesten, og for alle aktiviteter eller handlinger under dit kodeord, uanset om dit kodeord er til vores tjeneste eller en tredjeparts sociale medietjeneste. Du accepterer ikke at videregive dit kodeord til tredjemand. Du skal straks underrette os, hvis du bliver opmærksom på et sikkerhedsbrud eller en uautoriseret brug af din konto. Du må ikke bruge et brugernavn, der er navnet på en anden person eller enhed, eller som ikke er lovligt tilgængeligt til brug, et navn eller varemærke, der er genstand for rettigheder for en anden person eller enhed, undtagen dig selv, uden passende autorisation, eller et navn, der på anden måde er stødende, vulgært eller uanstændigt. 

INDHOLD OG DIN RET TIL AT OPLOADE INDHOLD 

Vores tjeneste giver dig mulighed for at poste indhold. Du er ansvarlig for det indhold, du poster på tjenesten, inklusive dets lovlighed, pålidelighed og passende karakter. Ved at poste indhold på tjenesten giver du os ret og licens til at bruge, ændre, offentligt opføre, offentligt vise, reproducere og distribuere sådant indhold på og via tjenesten. Du beholder alle dine rettigheder til det indhold, du indsender, poster eller viser på eller via tjenesten, og du er ansvarlig for at beskytte disse rettigheder. Du accepterer, at denne licens omfatter retten for os at gøre dit indhold tilgængeligt for andre brugere af tjenesten, som også kan bruge dit indhold i overensstemmelse med disse vilkår. Du erklærer og garanterer, at: (i) Indholdet tilhører dig (du ejer det) eller du har ret til at bruge det og give os de rettigheder og licenser, der er angivet i disse vilkår, og (ii) at postering af dit indhold på eller via tjenesten ikke krænker privatlivets rettigheder, ophavsrettigheder, kontraktrettigheder eller nogen anden rettighed til nogen person. 

INDHOLDSKRAV 

Indholdet, du sender, poster eller viser, må ikke: Krænke ophavsrettigheder, varemærker, patenter, forretningshemmeligheder eller andre ejendomsrettigheder til nogen tredjepart. Være falsk, vildledende eller bedragerisk. Være injurierende, ærekrænkende, ærekrænkende, truende eller chikanerende over for andre. Være obskønt, pornografisk, vulgært eller stødende. Fremme diskrimination, intolerance, racisme, had, vold eller skade mod nogen enkeltperson eller gruppe. Forårsage skade på mindreårige på nogen måde. Krænke lovgivning om beskyttelse af personlige oplysninger eller data om tredjepart. Være ulovligt eller på anden måde i strid med gældende love og regler. Vi forbeholder os ret til at fjerne ethvert indhold, der overtræder disse vilkår eller er på anden måde skadeligt for tjenesten eller vores brugere, og vi kan også rapportere sådan overtrædelse til relevante myndigheder. 

DU EJER IKKE INDHOLD OPLADET AF ANDRE 

Tjenesten kan indeholde indhold fra andre brugere eller tredjeparts sociale medietjenester. Dette indhold er beskyttet af ophavsret, varemærker og andre intellektuelle ejendomsrettigheder, og du har ingen rettigheder til at bruge det, undtagen som tilladt i disse vilkår. Du må ikke bruge, ændre, kopiere, distribuere, overføre, sende, vise, udføre, reproducere, offentligt opføre, offentligt vise eller på anden måde udnytte noget af det beskyttede indhold, undtagen som udtrykkeligt tilladt i disse vilkår. 

LINKS TIL ANDRE WEBSTEDER 

Vores tjeneste kan indeholde links til tredjeparts websteder eller tjenester, der ikke ejes eller kontrolleres af selskabet. Selskabet har ingen kontrol over og påtager sig intet ansvar for indholdet, privatlivspolitikker eller praksis på tredjeparts websteder eller tjenester. Du erkender og accepterer desuden, at selskabet ikke påtager sig ansvar, direkte eller indirekte, for skader eller tab forårsaget eller påstået at være forårsaget af eller i forbindelse med brugen af eller afhængigheden af ​​sådant indhold, varer eller tjenester, der er tilgængelige på eller via sådanne websteder eller tjenester. Vi opfordrer dig kraftigt til at læse vilkårene og privatlivspolitikkerne for tredjeparts websteder eller tjenester, du besøger. 

LICENS TIL TJENESTEN 

Selskabet giver dig en begrænset, ikke-eksklusiv, ikke-overførbar licens til at downloade, installere og bruge tjenesten udelukkende til din personlige og ikke-kommercielle brug. Du må ikke: (i) kopiere, ændre eller distribuere tjenesten til tredjepart; (ii) forsøge at dekode, dekompilere, udføre omvendt konstruktion eller på anden måde reducere tjenesten til en form, hvor det er læsbart af mennesker; (iii) bruge tjenesten på en måde, der er ulovlig, skadelig, bedragerisk eller skadelig for tredjeparter; eller (iv) bruge tjenesten til at forstyrre, overbelaste eller beskadige tjenestens integritet eller ydeevne. Tjenesten er beskyttet af ophavsret, varemærker og andre intellektuelle ejendomsrettigheder, der tilhører selskabet eller dets licensgivere. Selskabet forbeholder sig alle rettigheder, der ikke er udtrykkeligt tildelt dig i henhold til disse vilkår. 

VARIGHED OG OPSIGELSE 

DISSE VILKÅR ER GÆLDENDE, INDEN DU FORTSÆTTER MED AT BRUGE TJENESTEN. DE FORBLIVER I KRAFT, INDTIL DE OPSIGES AF DIG ELLER SELSKABET. 

Du kan opsige disse vilkår til enhver tid ved at ophøre med at bruge tjenesten og fjerne applikationen fra dine enheder. Selskabet kan opsige disse vilkår til enhver tid og uden forudgående varsel, hvis du ikke overholder nogen bestemmelse i disse vilkår. Når disse vilkår ophører, skal du stoppe med at bruge tjenesten og slette alle kopier af applikationen fra dine enheder. Alle bestemmelser i disse vilkår, der af deres natur skal overleve opsigelsen, vil overleve opsigelsen, herunder ejendomsrettigheder, garantier, ansvarsfraskrivelser og ansvarsbegrænsninger. 

ANSVARSBESKRÆNKNINGER OG GARANTIBESKRÆNKNINGER

ANSVARSBESKRÆNKNINGER TJENESTEN LEVERES "SOM DEN ER" OG "SOM TILGÆNGELIG" UDEN GARANTIER AF NOGEN ART, UDTRYK ELLER UNDERFORSTÅET, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, UNDERFORSTÅEDE GARANTIER FOR SALGBARHED, EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL ELLER IKKE-KRÆNKELSE. SELVOM SELSKABET STRÆBER EFTER AT LEVERE TJENESTEN MED HØJST MULIGT KVALITET, KAN SELSKABET IKKE GARANTERE, AT TJENESTEN VIL VÆRE UAFBRUDT, FEJLFRI, SIKKER ELLER FEJLFRI. INGEN OPLYSNINGER ELLER RÅDGIVNING, HVAD ENTEN SKRIFTLIG ELLER MUNDTLIG, DER ER OPNÅET FRA SELSKABET ELLER VIA TJENESTEN, VIL SKABE NOGEN GARANTI, DER IKKE ER UDTRYKKELIGT ANFØRT I DISSE VILKÅR. DU BRUGER TJENESTEN PÅ EGET ANSVAR, OG DU ER ALENE ANSVARLIG FOR EVENTUELLE SKADER, DER OPSTÅR SOM FØLGE AF DIN BRUG AF TJENESTEN, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, ALLE FORMER FOR SKADER PÅ DIN COMPUTER, MOBIL ELLER ANDRE ENHEDER ELLER TAB AF DATA, DER OPSTÅR SOM FØLGE AF BRUGEN AF TJENESTEN. ANSVARSBESKRÆNKNINGER UDEN AT BEGRÆNSE DET FOREGÅENDE ER SELSKABET, DETS DIREKTØRER, MEDARBEJDERE, PARTNERE, AGENTER, LEVERANDØRER ELLER DISTRIBUERER IKKE ANSVARLIG FOR NOGEN INDIREKTE, TILFÆLDIGE, SPECIELLE, HÆNDELSESVISE ELLER FØLGESKADER, HERUNDER MISTET FORTJENESTE, TAB AF DATA, VIRKSOMHEDSAFBRUD, PERSONSKADE ELLER EJENDOMSSKADER, SOM OPSTÅR I FORBINDELSE MED DIN BRUG AF TJENESTEN, SELVOM SELSKABET HAR VÆRET INFORMERET OM MULIGHEDEN FOR SÅDANNE SKADER. UNDTAGEN SKER ANSVARSBEGRÆNSNINGEN IKKE, HVIS OG SÅ VIDT SKADENE ER FORÅRSAGET AF SELSKABETS GROVE UAGTSOMHED ELLER FORSETTLIG MISLIGHOLDELSE (HERUNDER BEDRAGERI ELLER SVIG). I NOGLE JURISDIKTIONER ER UNDTAGELSE ELLER BEGRÆNSNING AF INDIREKTE, TILFÆLDIGE ELLER FØLGESKADER IKKE TILLADT, SÅ DE FOREGÅENDE BEGRÆNSNINGER GÆLDER MULIGVIS IKKE FOR DIG. GARANTIBESKRÆNKNINGER SELVOM SELSKABET STRÆBER EFTER AT LEVERE NØJAGTIGE OG RELEVANTE OPLYSNINGER GENNEM TJENESTEN, GARANTERER ELLER ERKLÆRER SELSKABET IKKE, AT OPLYSNINGERNE ELLER INDHOLDET PÅ TJENESTEN ER KORREKTE, KOMPLETTE, TILGÆNGELIGE, OPDATEREDE ELLER UAFBRUDTE. LOVGIVNING OG JURISDIKTION DISSE VILKÅR OG BETINGELSER SKAL FORTOLKES I OVERENSSTEMMELSE MED LOVGIVNINGEN I DET FORENEDE KONGERIGE. ENHVER TVIST, DER OPSTÅR I FORBINDELSE MED DISSE VILKÅR OG BETINGELSER, SKAL AFGØRES VED DOMSTOLENE I DET FORENEDE KONGERIGE. 

ÆNDRINGER I VILKÅR 

Selskabet forbeholder sig ret til at ændre eller erstatte disse vilkår til enhver tid. Hvis en revision er væsentlig, vil vi bestræbe os på at give mindst 30 dages varsel inden nye vilkår træder i kraft. Hvad der udgør en væsentlig ændring, vil blive bestemt efter selskabets eget skøn. Ved at fortsætte med at få adgang til eller bruge vores tjeneste efter, at de reviderede vilkår er trådt i kraft, accepterer du at være bundet af de reviderede vilkår. Hvis du ikke accepterer de nye vilkår, skal du stoppe med at bruge tjenesten. 

KONTAKT OS 

Hvis du har spørgsmål om disse vilkår og betingelser, kan du kontakte os: Via e-mail: info@1000trax.com