Gå til hovedindhold

Fakturering og betaling

Betaling sker via betalingsløsningen

Dine kundeoplysninger

1000TRAX salgsbetingelser

Salgsbetingelser

Læs venligst disse vilkår og betingelser grundigt, før du bruger vores tjeneste.

FORTOLKNING OG DEFINITIONER FORTOLKNING 

Ord, hvor den indledende bogstav er stort, har betydninger defineret under følgende betingelser. Følgende definitioner skal have den samme betydning, uanset om de forekommer i ental eller flertal. 

DEFINITIONER 

Til formål med disse vilkår og betingelser: Applikation betyder softwareprogrammet, som selskabet leverer, og som du har downloadet på enhver elektronisk enhed, kaldet 1000TRAX. Applikationsbutik betyder den digitale distributionsplatform, der drives og udvikles af Apple Inc. (Apple App Store) eller Google Inc. (Google Play Store), hvor applikationen er blevet downloadet. Datterselskab betyder en enhed, der kontrollerer, bliver kontrolleret af eller er under fælles kontrol med en part, hvor "kontrol" betyder ejerskab af 50% eller mere af aktierne, egenkapitalinteressen eller andre værdipapirer, der har stemmeret til valg af direktører eller anden ledelsesmyndighed. Konto betyder en unik konto, oprettet til dig, for at få adgang til vores tjeneste eller dele af vores tjeneste. Land henviser til: Det Forenede Kongerige. Firma (henvist til som enten "Firmaet", "Vi", "Os" eller "Vores" i denne aftale) henviser til 1000TRAX Operations Limited, 83 Roberts Road, Colchester, Essex, CO2 7FQ, Det Forenede Kongerige. Indhold henviser til indhold som tekst, billeder eller anden information, der kan postes, uploades, linkes til eller på anden måde stilles til rådighed af dig, uanset formen på dette indhold. Enhed betyder enhver enhed, der kan få adgang til tjenesten, såsom en computer, en mobiltelefon eller en digital tablet. Feedback betyder feedback, innovationer eller forslag, som du sender angående attributter, ydeevne eller funktioner i vores tjeneste. Gratis prøveperiode henviser til en begrænset tidsperiode, der kan være gratis ved køb af et abonnement. Kampagner henviser til konkurrencer, lodtrækninger eller andre kampagner, der tilbydes gennem tjenesten. Tjeneste henviser til applikationen eller hjemmesiden eller begge dele. Abonnementer henviser til tjenesterne eller adgang til tjenesten, der tilbydes på abonnementsbasis af selskabet til dig. Vilkår og betingelser (også benævnt som "Vilkår") betyder disse vilkår og betingelser, der udgør hele aftalen mellem dig og selskabet vedrørende brugen af tjenesten. Tredjeparts sociale medietjeneste betyder tjenester eller indhold (herunder data, information, produkter eller tjenester), der leveres af en tredjepart, der kan blive vist, inkluderet eller gjort tilgængelig via tjenesten. Hjemmeside henviser til 1000TRAX, tilgængelig på https://www.1000trax.com Du betyder den enkeltperson, der får adgang til eller bruger tjenesten, eller firmaet eller en anden juridisk enhed, som denne enkeltperson får adgang til eller bruger tjenesten på vegne af, alt efter hvad der er relevant. 

ANERKENDELSE 

Dette er de vilkår og betingelser, der styrer brugen af denne tjeneste og aftalen, der gælder mellem dig og selskabet. Disse vilkår og betingelser fastsætter rettigheder og forpligtelser for alle brugere vedrørende brugen af tjenesten. Din adgang til og brug af tjenesten er betinget af din accept af og overholdelse af disse vilkår og betingelser. Disse vilkår og betingelser gælder for alle besøgende, brugere og andre, der får adgang til eller bruger tjenesten. Ved at få adgang til eller bruge tjenesten accepterer du at være bundet af disse vilkår og betingelser. Hvis du er uenig i nogen del af disse vilkår og betingelser, kan du ikke få adgang til tjenesten. Du erklærer, at du er over 18 år gammel. Selskabet tillader ikke personer under 18 år at bruge tjenesten. Din adgang til og brug af tjenesten er også betinget af din accept af og overholdelse af selskabets privatlivspolitik. Vores privatlivspolitik beskriver vores politikker og procedurer vedrørende indsamling, brug og offentliggørelse af dine personlige oplysninger, når du bruger applikationen eller hjemmesiden, og fortæller dig om dine privatlivsrettigheder og hvordan loven beskytter dig. Læs venligst vores privatlivspolitik omhyggeligt, før du bruger vores tjeneste. 

ABONNEMENTER 

ABONNEMENTSPERIODE 

Tjenesten eller visse dele af tjenesten er kun tilgængelige med et betalt abonnement. Du vil blive faktureret på forhånd på en regelmæssig og periodisk basis (såsom dagligt, ugentligt, månedligt eller årligt), afhængigt af den type abonnementsplan, du vælger, når du køber abonnementet. 

I slutningen af hver periode vil dit abonnement automatisk blive fornyet på nøjagtig de samme betingelser, medmindre du annullerer det, eller virksomheden annullerer det.

ANNULLERING AF ABONNEMENT

Du kan annullere fornyelsen af dit abonnement enten gennem dine kontoinstillinger eller ved at kontakte selskabet. Du vil ikke modtage en refusion for de gebyrer, du allerede har betalt for din nuværende abonnementsperiode, og du vil kunne få adgang til tjenesten indtil slutningen af din nuværende abonnementsperiode. 

FAKTURERING 

Du skal give selskabet nøjagtige og fuldstændige faktureringsoplysninger, herunder fulde navn, adresse, stat, postnummer, telefonnummer og gyldige betalingsoplysningsmetoder. Hvis automatisk fakturering af en eller anden grund ikke lykkes, udsteder selskabet en elektronisk faktura, der angiver, at du skal foretage betaling manuelt inden for en bestemt deadline i henhold til det tidsinterval for fakturering, der er angivet på fakturaen. 

GEBYRÆNDRINGER 

Selskabet kan efter eget skøn og til enhver tid ændre abonnementsgebyrerne. Enhver ændring af abonnementsgebyret træder i kraft ved afslutningen af den aktuelle abonnementsperiode. Selskabet vil give dig rimelig forudgående meddelelse om eventuelle ændringer i abonnementsgebyrer for at give dig mulighed for at opsige dit abonnement, inden en sådan ændring træder i kraft. Din fortsatte brug af tjenesten efter, at ændringen i abonnementsgebyret er trådt i kraft, udgør din accept af at betale det ændrede abonnementsgebyr. REFUSIONER Medmindre det kræves ved lov, er betalte abonnementsgebyrer ikke refunderbare. Visse anmodninger om refusion af abonnementer kan overvejes af selskabet på en case-by-case-basis og bevilges efter selskabets eneste skøn. 

GRATIS PRØVEPERIODE 

Selskabet kan efter eget skøn tilbyde et abonnement med en gratis prøveperiode i en begrænset periode. Du kan blive bedt om at indtaste dine faktureringsoplysninger for at tilmelde dig den gratis prøveperiode. Hvis du indtaster dine faktureringsoplysninger, når du tilmelder dig en gratis prøveperiode, vil du ikke blive opkrævet af selskabet, før den gratis prøveperiode er udløbet. På den sidste dag af den gratis prøveperiode vil du automatisk blive opkrævet de gældende abonnementsgebyrer for den type abonnement, du har valgt, medmindre du har annulleret dit abonnement. Selskabet forbeholder sig retten til at (i) ændre betingelserne og vilkårene for tilbuddet om gratis prøveperiode, eller (ii) annullere et sådant tilbud om gratis prøveperiode når som helst og uden varsel. 

KAMPAGNER 

Eventuelle kampagner, der er tilgængelige gennem tjenesten, kan være underlagt regler, der er separate fra disse vilkår. Hvis du deltager i nogen kampagner, skal du venligst gennemgå de gældende regler samt vores privatlivspolitik. Hvis reglerne for en kampagne er i konflikt med disse vilkår, vil kampagnereglerne gælde. 

BRUGERKONTI 

Når du opretter en konto hos os, skal du give os oplysninger, der er nøjagtige, komplette og aktuelle til enhver tid. Manglende overholdelse heraf udgør et brud på vilkårene, hvilket kan resultere i øjeblikkelig ophævelse af din konto på vores tjeneste. Du er ansvarlig for at beskytte det kodeord, du bruger til at få adgang til tjenesten, og for alle aktiviteter eller handlinger under dit kodeord, uanset om dit kodeord er til vores tjeneste eller en tredjeparts sociale medietjeneste. Du accepterer ikke at videregive dit kodeord til tredjemand. Du skal straks underrette os, hvis du bliver opmærksom på et sikkerhedsbrud eller en uautoriseret brug af din konto. Du må ikke bruge et brugernavn, der er navnet på en anden person eller enhed, eller som ikke er lovligt tilgængeligt til brug, et navn eller varemærke, der er genstand for rettigheder for en anden person eller enhed, undtagen dig selv, uden passende autorisation, eller et navn, der på anden måde er stødende, vulgært eller uanstændigt. 

INDHOLD OG DIN RET TIL AT OPLOADE INDHOLD 

Vores tjeneste giver dig mulighed for at poste indhold. Du er ansvarlig for det indhold, du poster på tjenesten, inklusive dets lovlighed, pålidelighed og passende karakter. Ved at poste indhold på tjenesten giver du os ret og licens til at bruge, ændre, offentligt opføre, offentligt vise, reproducere og distribuere sådant indhold på og via tjenesten. Du beholder alle dine rettigheder til det indhold, du indsender, poster eller viser på eller via tjenesten, og du er ansvarlig for at beskytte disse rettigheder. Du accepterer, at denne licens omfatter retten for os at gøre dit indhold tilgængeligt for andre brugere af tjenesten, som også kan bruge dit indhold i overensstemmelse med disse vilkår. Du erklærer og garanterer, at: (i) Indholdet tilhører dig (du ejer det) eller du har ret til at bruge det og give os de rettigheder og licenser, der er angivet i disse vilkår, og (ii) at postering af dit indhold på eller via tjenesten ikke krænker privatlivets rettigheder, ophavsrettigheder, kontraktrettigheder eller nogen anden rettighed til nogen person. 

INDHOLDSKRAV 

Indholdet, du sender, poster eller viser, må ikke: Krænke ophavsrettigheder, varemærker, patenter, forretningshemmeligheder eller andre ejendomsrettigheder til nogen tredjepart. Være falsk, vildledende eller bedragerisk. Være injurierende, ærekrænkende, ærekrænkende, truende eller chikanerende over for andre. Være obskønt, pornografisk, vulgært eller stødende. Fremme diskrimination, intolerance, racisme, had, vold eller skade mod nogen enkeltperson eller gruppe. Forårsage skade på mindreårige på nogen måde. Krænke lovgivning om beskyttelse af personlige oplysninger eller data om tredjepart. Være ulovligt eller på anden måde i strid med gældende love og regler. Vi forbeholder os ret til at fjerne ethvert indhold, der overtræder disse vilkår eller er på anden måde skadeligt for tjenesten eller vores brugere, og vi kan også rapportere sådan overtrædelse til relevante myndigheder. 

DU EJER IKKE INDHOLD OPLADET AF ANDRE 

Tjenesten kan indeholde indhold fra andre brugere eller tredjeparts sociale medietjenester. Dette indhold er beskyttet af ophavsret, varemærker og andre intellektuelle ejendomsrettigheder, og du har ingen rettigheder til at bruge det, undtagen som tilladt i disse vilkår. Du må ikke bruge, ændre, kopiere, distribuere, overføre, sende, vise, udføre, reproducere, offentligt opføre, offentligt vise eller på anden måde udnytte noget af det beskyttede indhold, undtagen som udtrykkeligt tilladt i disse vilkår. 

LINKS TIL ANDRE WEBSTEDER 

Vores tjeneste kan indeholde links til tredjeparts websteder eller tjenester, der ikke ejes eller kontrolleres af selskabet. Selskabet har ingen kontrol over og påtager sig intet ansvar for indholdet, privatlivspolitikker eller praksis på tredjeparts websteder eller tjenester. Du erkender og accepterer desuden, at selskabet ikke påtager sig ansvar, direkte eller indirekte, for skader eller tab forårsaget eller påstået at være forårsaget af eller i forbindelse med brugen af eller afhængigheden af ​​sådant indhold, varer eller tjenester, der er tilgængelige på eller via sådanne websteder eller tjenester. Vi opfordrer dig kraftigt til at læse vilkårene og privatlivspolitikkerne for tredjeparts websteder eller tjenester, du besøger. 

LICENS TIL TJENESTEN 

Selskabet giver dig en begrænset, ikke-eksklusiv, ikke-overførbar licens til at downloade, installere og bruge tjenesten udelukkende til din personlige og ikke-kommercielle brug. Du må ikke: (i) kopiere, ændre eller distribuere tjenesten til tredjepart; (ii) forsøge at dekode, dekompilere, udføre omvendt konstruktion eller på anden måde reducere tjenesten til en form, hvor det er læsbart af mennesker; (iii) bruge tjenesten på en måde, der er ulovlig, skadelig, bedragerisk eller skadelig for tredjeparter; eller (iv) bruge tjenesten til at forstyrre, overbelaste eller beskadige tjenestens integritet eller ydeevne. Tjenesten er beskyttet af ophavsret, varemærker og andre intellektuelle ejendomsrettigheder, der tilhører selskabet eller dets licensgivere. Selskabet forbeholder sig alle rettigheder, der ikke er udtrykkeligt tildelt dig i henhold til disse vilkår. 

VARIGHED OG OPSIGELSE 

DISSE VILKÅR ER GÆLDENDE, INDEN DU FORTSÆTTER MED AT BRUGE TJENESTEN. DE FORBLIVER I KRAFT, INDTIL DE OPSIGES AF DIG ELLER SELSKABET. 

Du kan opsige disse vilkår til enhver tid ved at ophøre med at bruge tjenesten og fjerne applikationen fra dine enheder. Selskabet kan opsige disse vilkår til enhver tid og uden forudgående varsel, hvis du ikke overholder nogen bestemmelse i disse vilkår. Når disse vilkår ophører, skal du stoppe med at bruge tjenesten og slette alle kopier af applikationen fra dine enheder. Alle bestemmelser i disse vilkår, der af deres natur skal overleve opsigelsen, vil overleve opsigelsen, herunder ejendomsrettigheder, garantier, ansvarsfraskrivelser og ansvarsbegrænsninger. 

ANSVARSBESKRÆNKNINGER OG GARANTIBESKRÆNKNINGER

ANSVARSBESKRÆNKNINGER TJENESTEN LEVERES "SOM DEN ER" OG "SOM TILGÆNGELIG" UDEN GARANTIER AF NOGEN ART, UDTRYK ELLER UNDERFORSTÅET, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, UNDERFORSTÅEDE GARANTIER FOR SALGBARHED, EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL ELLER IKKE-KRÆNKELSE. SELVOM SELSKABET STRÆBER EFTER AT LEVERE TJENESTEN MED HØJST MULIGT KVALITET, KAN SELSKABET IKKE GARANTERE, AT TJENESTEN VIL VÆRE UAFBRUDT, FEJLFRI, SIKKER ELLER FEJLFRI. INGEN OPLYSNINGER ELLER RÅDGIVNING, HVAD ENTEN SKRIFTLIG ELLER MUNDTLIG, DER ER OPNÅET FRA SELSKABET ELLER VIA TJENESTEN, VIL SKABE NOGEN GARANTI, DER IKKE ER UDTRYKKELIGT ANFØRT I DISSE VILKÅR. DU BRUGER TJENESTEN PÅ EGET ANSVAR, OG DU ER ALENE ANSVARLIG FOR EVENTUELLE SKADER, DER OPSTÅR SOM FØLGE AF DIN BRUG AF TJENESTEN, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, ALLE FORMER FOR SKADER PÅ DIN COMPUTER, MOBIL ELLER ANDRE ENHEDER ELLER TAB AF DATA, DER OPSTÅR SOM FØLGE AF BRUGEN AF TJENESTEN. ANSVARSBESKRÆNKNINGER UDEN AT BEGRÆNSE DET FOREGÅENDE ER SELSKABET, DETS DIREKTØRER, MEDARBEJDERE, PARTNERE, AGENTER, LEVERANDØRER ELLER DISTRIBUERER IKKE ANSVARLIG FOR NOGEN INDIREKTE, TILFÆLDIGE, SPECIELLE, HÆNDELSESVISE ELLER FØLGESKADER, HERUNDER MISTET FORTJENESTE, TAB AF DATA, VIRKSOMHEDSAFBRUD, PERSONSKADE ELLER EJENDOMSSKADER, SOM OPSTÅR I FORBINDELSE MED DIN BRUG AF TJENESTEN, SELVOM SELSKABET HAR VÆRET INFORMERET OM MULIGHEDEN FOR SÅDANNE SKADER. UNDTAGEN SKER ANSVARSBEGRÆNSNINGEN IKKE, HVIS OG SÅ VIDT SKADENE ER FORÅRSAGET AF SELSKABETS GROVE UAGTSOMHED ELLER FORSETTLIG MISLIGHOLDELSE (HERUNDER BEDRAGERI ELLER SVIG). I NOGLE JURISDIKTIONER ER UNDTAGELSE ELLER BEGRÆNSNING AF INDIREKTE, TILFÆLDIGE ELLER FØLGESKADER IKKE TILLADT, SÅ DE FOREGÅENDE BEGRÆNSNINGER GÆLDER MULIGVIS IKKE FOR DIG. GARANTIBESKRÆNKNINGER SELVOM SELSKABET STRÆBER EFTER AT LEVERE NØJAGTIGE OG RELEVANTE OPLYSNINGER GENNEM TJENESTEN, GARANTERER ELLER ERKLÆRER SELSKABET IKKE, AT OPLYSNINGERNE ELLER INDHOLDET PÅ TJENESTEN ER KORREKTE, KOMPLETTE, TILGÆNGELIGE, OPDATEREDE ELLER UAFBRUDTE. LOVGIVNING OG JURISDIKTION DISSE VILKÅR OG BETINGELSER SKAL FORTOLKES I OVERENSSTEMMELSE MED LOVGIVNINGEN I DET FORENEDE KONGERIGE. ENHVER TVIST, DER OPSTÅR I FORBINDELSE MED DISSE VILKÅR OG BETINGELSER, SKAL AFGØRES VED DOMSTOLENE I DET FORENEDE KONGERIGE. 

ÆNDRINGER I VILKÅR 

Selskabet forbeholder sig ret til at ændre eller erstatte disse vilkår til enhver tid. Hvis en revision er væsentlig, vil vi bestræbe os på at give mindst 30 dages varsel inden nye vilkår træder i kraft. Hvad der udgør en væsentlig ændring, vil blive bestemt efter selskabets eget skøn. Ved at fortsætte med at få adgang til eller bruge vores tjeneste efter, at de reviderede vilkår er trådt i kraft, accepterer du at være bundet af de reviderede vilkår. Hvis du ikke accepterer de nye vilkår, skal du stoppe med at bruge tjenesten. 

KONTAKT OS 

Hvis du har spørgsmål om disse vilkår og betingelser, kan du kontakte os: Via e-mail: info@1000trax.com

1000TRAX privatlivspolitik

Privatlivspolitik

Privatlivspolitik og databeskyttelse

1000TRAX respekterer dit privatliv. Denne Erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger beskriver dine rettigheder til privatliv og vores forpligtelse til at sikre dine personoplysninger.

1000TRAX er et europæisk selskab med juridiske enheder, forretningsprocesser, ledelsesstrukturer og tekniske systemer på tværs af landegrænser. 1000TRAX leverer software og tjenester til private virksomheder (Kunder) i Europa. 1000TRAX' hovedkontor er placeret i Luzern, Schweiz, og 1000TRAX er underlagt den europæiske persondatalovgivning, herunder den generelle databeskyttelsesforordning (GDPR).

Anvendelsesområde og accept

– Hvornår og i hvilken sammenhæng gælder denne Privatlivspolitik?

Denne Erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger er gældende for alle forretningsprocesser og for alle 1000TRAXs hjemmesider, domæner, mobile løsninger, cloud-tjenester og communities samt 1000TRAX-brandede hjemmesider. Tjenestespecifikke tillæg kan findes i 1000TRAX Betingelser, databehandlingsaftaler eller tilsvarende oplysninger for den pågældende specifikke serviceydelse.

Erklæringen om beskyttelse af personlige oplysninger leverer oplysninger om databehandlingen, som udføres af 1000TRAX, når 1000TRAX afgør, til hvilket formål og med hvilke hjælpemidler behandlingen udføres (1000TRAX optræder som dataansvarlig). Den leverer også oplysninger om den databehandling, 1000TRAX udfører på vegne af vores Kunder på grundlag af deres instruktioner (Kunden som dataansvarlig og 1000TRAX som databehandler).

Personoplysninger er oplysninger, som kan identificere dig som person, eksempelvis e-mailadresse, postadresse eller telefonnummer etc. Det er for os nødvendigt at behandle dine personoplysninger for at kunne betjene vores Kunder. Undlad venligst at bruge 1000TRAX' Sider eller vores Mobilapp, hvis du ikke kan acceptere måden, hvorpå vi behandler personoplysninger i henhold til denne Erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger.

Hvis data vi behandler

– Hvis persondata behandler 1000TRAX?

1000TRAX behandler personoplysninger om kontaktpersoner eller software-brugere, som er tilknyttet vores Kunder. Vi behandler desuden personoplysninger om personer, som udgør potentielle Kunder (Kundeemner), og som henvender sig til os via 1000TRAX' Sider eller via andre kanaler. Vores erklæring i disse henseender kan findes i afsnittet ‘1000TRAX som dataansvarlig’.

Vi behandler ligeledes data på vegne af vores Kunder, hvor Kunden kontrollerer behandlingen. Vores erklæring i disse henseender kan findes i afsnittet ‘1000TRAX som databehandler.’

I denne Erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger kan registrerede også være benævnt personer eller du/dig.

1000TRAX som dataansvarlig

– Hvordan behandler 1000TRAX persondata i sin rolle som dataansvarlig?

1000TRAX optræder som dataansvarlig i scenarier, hvor 1000TRAX indsamler personoplysninger, i sammenhæng med at du er repræsentant for en Kunde eller et Kundeemne, eller når du er software-bruger.

Hvorfor vi behandler personoplysninger

Om Kundekontakter og software-brugere

For generelt at styre vores Kunderelationer og for at opfylde vores Kundeforpligtelser har 1000TRAX brug for oplysninger om dig i din rolle som Kunde-kontaktperson eller bruger af en tjeneste. Formålene med at behandle disse personoplysninger er:

a) at udføre salgs- og kontraktprocessen til Kunder

b) at levere de ønskede tilbud om produkter og tjenester til Kunder

c) at gennemføre leverancer i overensstemmelse med aftaler indgået med dig eller Kunder

d) at tilbyde support til brugere af vores produkter og tjenester

e) at forbedre og udvikle kvaliteten, funktionaliteten og brugeroplevelsen af vores produkter, tjenester og 1000TRAX Sider

f) at registrere, begrænse og forebygge sikkerhedstrusler og udføre vedligeholdelse samt fejlfinding og fejlretning

g) at forebygge misbrug af vores produkter og tjenester

h) at behandle ordrer, fakturering, betalinger og anden finansiel opfølgning

i) at oprette interesseprofiler for at promovere relevante produkter og tjenester

Det juridiske grundlag for at behandle personoplysninger i henhold til de ovenfor angivne formål i bogstav a) til i) er primært baseret på, at 1000TRAX ud fra et forretningsperspektiv har en legitim interesse i at behandle dine personoplysninger på en måde, som efter vores overbevisning ikke er i konflikt med dine rettigheder vedrørende persondatabeskyttelse og selvbestemmelse.

Om Kundeemner

1000TRAX behandler personoplysninger om Kundeemner med henblik på markedsføring. For at kunne levere målrettet og relevant indhold til potentielle Kunder opbygger 1000TRAX en interesseprofil baseret på din aktivitet og dine valg og handlinger på 1000TRAX' Sider samt din respons på marketing indhold per e-mail. Det juridiske grundlag for en sådan behandling er primært dit samtykke.

I afsnittene nedenfor kan du læse, hvordan vi danner sådanne profiler, hvordan du kan justere profilen, samt hvordan du tilbagekalder dit samtykke.

Om software-bruger

Du er Software-bruger, når du som registreret bruger, anvender 1000TRAX' eller 1000TRAX' Mobilapp. Det juridiske grundlag for en sådan behandling er dit samtykke.

Hvordan vi indsamler dine personoplysninger

Generelt indsamler 1000TRAX personoplysninger direkte fra dig eller andre personer, som er tilknyttet vores Kunde. Disse personer kan være en leder eller kollega.

Vi anvender også cookies og andre sporingsteknologier, når du bruger 1000TRAX' Sider eller 1000TRAX' Mobilapp og når du interagerer med os per e-mail, for at optimere din oplevelse af 1000TRAX og vores sites. Se venligst afsnittet ‘Automatiske dataindsamlingsværktøjer’, for yderligere information om, hvordan disse teknologier virker og dine rettigheder i denne sammenhæng.

I nogle tilfælde kan vi også indsamle oplysninger om dig fra andre kilder. Disse kilder kan være 1000TRAX' marketingpartnere, offentlige kilder eller sociale netværk tilhørende tredjepart. 1000TRAX vil være i stand til at kombinere personoplysninger om dig indsamlet fra én kilde med oplysninger indhentet fra en anden kilde. Dette giver os et mere fuldkomment billede af dig, hvilket også giver os mulighed for at betjene dig på en mere relevant måde med en højere grad af personalisering.

Cookies

 

Hvilke personoplysninger vi behandler

Typen af personoplysninger, 1000TRAX behandler om dig, kan være:

> Grundlæggende kontaktoplysninger, såsom navn, adresse, telefonnummer og e-mail

> Feedback, kommentarer eller spørgsmål vedrørende 1000TRAX eller vores produkter og tjenester

> Brugsmønstre i lytteadfærd.

> Unikke brugeroplysninger, såsom login-id, brugernavn, adgangskode og sikkerhedsspørgsmål

> Finansielle oplysninger, såsom kreditkortoplysninger

> Clickstream-adfærd og aktivitet på 1000TRAX Sider og i vores produkter og tjenester

> E-mail-adfærd, eksempelvis hvilke e-mails fra 1000TRAX du åbner hvornår og hvordan

> Andre personoplysninger indeholdt i din profil, som du frit har afgivet på tredjeparts sociale netværk, eksempelvis LinkedIn etc.

Som dataansvarlig behandler 1000TRAX ikke følsomme personoplysninger om dig.

Hvordan vi deler dine personoplysninger

1000TRAX kan dele dine personoplysninger med eksterne tredjeparter i de følgende sammenhænge:

Forretningspartnere

1000TRAX kan dele dine personlige oplysninger med vores partnere, såfremt dette er legitimt ud fra et forretningsperspektiv og sker i overensstemmelse med gældende lovgivning om databeskyttelse. Eksempelvis hvis du på vegne af din arbejdsgiver køber et produkt eller en tjeneste, som 1000TRAX leverer gennem én af vores certificerede partnere. I denne forbindelse kan 1000TRAX og vores partner dele personoplysninger for at være i stand til at levere produktet eller tjenesten til Kunden.

Offentlige myndigheder

Politiet og andre myndigheder kan kræve, at personlige oplysninger fra 1000TRAX udleveres. I disse tilfælde vil 1000TRAX kun udlevere oplysningerne, hvis der foreligger en retskendelse etc., som byder at gøre det.

Underleverandører

 

Dine rettigheder

– Hvilke rettigheder har du?

Retten til at fravælge markedsføringskommunikation.

Du kan til enhver tid afmelde nyhedsmails og markedsføring fra 1000TRAX med et klik på vores link i vores nyhedsbrev eller ved at skrive til support@1000trax.com 

Bemærk venligst, at selv om du fravælger at modtage markedsføringskommunikation, kan du stadig modtage administrative meddelelser fra 1000TRAX, eksempelvis ordrebekræftelser og meddelelser, som er nødvendige for at administrere din konto eller de tjenester, som leveres til vores Kunder.

Grundlæggende rettigheder

Du har ret til at tilgå dine personoplysninger ved at anmode om et overblik over personoplysninger om dig, og du kan have en ret til dataportabilitet. Du har også ret til at anmode 1000TRAX om at korrigere unøjagtigheder i dine personoplysninger. Hvis du har en konto hos 1000TRAX, kan dette normalt gøres gennem de relevante “dine indstillinger”- eller “din profil”-afsnit på den relevante 1000TRAX Side eller i applikationen.

Du har endvidere ret til at anmode om sletning af personoplysninger og til at begrænse eller fremsætte indsigelser mod vores behandling af dine personoplysninger i henhold til denne Erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger eller andre tjenestespecifikke vilkår.

Brug venligst support@1000trax.com til at indgive alle anmodninger som nævnt i dette afsnit. Du har endelig også ret til at indgive en klage til Datatilsynet vedrørende vores behandling af dine personoplysninger.

 

Datasikkerhed og opbevaring

– Hvordan sikrer og opbevarer 1000TRAX dine persondata?

Således sikrer vi dine personoplysninger

1000TRAX tager den tillid, du og vores Kunder viser os, meget alvorligt. 1000TRAX forpligter sig til at undgå uautoriseret adgang, offentliggørelse eller anden afvigende behandling af personoplysninger. 1000TRAX skal sikre fortroligheden af de personoplysninger, vi behandler, fastholde integriteten af personoplysninger og sikre sin tilgængelighed i overensstemmelse med gældende lovgivning om persondatabeskyttelse.

Som en del af vores forpligtelser tager vi rimelige og adækvate organisatoriske, tekniske og fysiske procedurer og forholdsregler i anvendelse for at beskytte de oplysninger, vi indsamler og behandler, med hensyntagen til typen af personoplysninger og den risiko, du og vores Kunder udsættes for ved evt. sikkerhedsbrud Eftersom der er stor sandsynlighed for, at de grundlæggende årsager til brud på persondatasikkerheden kan findes internt, tror vi på, at opbygningen af en stærk virksomhedskultur, hvor respekt for og årvågenhed omkring databeskyttelse blandt vore medarbejdere er fundamental for at sikre en lovlig behandling og beskyttelse af dine oplysninger. De følgende forholdsregler er af særlig vigtighed i denne henseende:

Organisatoriske

> E-læringskurser i databeskyttelse, som er obligatoriske for alle medarbejdere.

> Databehandleraftaler med underleverandører, som behandler data på vegne af 1000TRAX.

Tekniske

> Klassificering af persondata, der sikrer implementering af sikkerhedstiltag på niveau med risikovurderingen.

> Vurdere brug af kryptering og pseudonymisering som risikobegrænsende  foranstaltninger.

> Begrænse adgangen til persondata til de personer, som har brug for det til opfyldelse af forpligtelser i forbindelse med indgåede aftaler eller lovgivning osv.

> Anvende systemer, som opdager, forebygger og advarer ved evt. brud på persondatasikkerheden.

> Anvende sikkerhedsegenvurderinger til at analysere, hvorvidt eksisterende  tekniske og organisatoriske tiltag er tilstrækkelige for beskyttelsen af persondata  med tanke på de krav, der er opstillet i gældende databeskyttelseslovgivning.

Fysiske

> Lokaliteter er beskyttet af adgangskontrol- og videoovervågningssystemer.

Så længe opbevarer vi dine personoplysninger

1000TRAX opbevarer kun dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt i forhold til det anførte formål, samtidig med at der tages hensyn til vores behov for at besvare forespørgsler og løse problemer samt overholde juridiske krav under gældende lovgivning.

Dette betyder, at 1000TRAX kan opbevare dine personoplysninger i en rimelig periode efter din og vores Kundes sidste interaktion med os. Når de personoplysninger, vi har indsamlet, ikke længere er nødvendige, sletter vi dem. Vi kan behandle data ud fra statistiske formål, men i sådanne tilfælde vil dataene være pseudonymiserede eller anonymiserede.

1000TRAX som databehandler

– Hvordan behandler 1000TRAX persondata i sin rolle som databehandler?

1000TRAX leverer mange forskellige tjenester til vores Kunder. De fleste af vores tjenester indebærer behandling af Kundernes data, herunder deres personoplysninger. Formålene med behandlingen afgøres af vores kunder, ikke af 1000TRAX. Dette gør Kunden til den dataansvarlige. 1000TRAX optræder i sådanne tilfælde som databehandler og behandler dataene på vegne af og i henhold til instruktioner givet af Kunden. Relationen mellem Kunden som dataansvarlig og 1000TRAX som databehandler skal reguleres af en databehandleraftale.

Kundens og 1000TRAXs forpligtelser

Når Kunden optræder som dataansvarlig, skal Kunden, i overensstemmelse med gældende lovgivning om databeskyttelse, sikre det juridiske grundlag for behandlingen af personoplysninger. Kunden skal endvidere vurdere og etablere ejerskabet til de risici, som registrerede udsættes for gennem behandlingen af deres personoplysninger. Et andet vigtigt aspekt ved Kundens forpligtelser som dataansvarlig er at overholde oplysningsforpligtelsen i forhold til registrerede.

1000TRAX er en naturlig del af Kundens forpligtelser som dataansvarlig i den forstand at 1000TRAXs tjenester udgør dele af behandlingen af personoplysninger, som Kunden skal sikre er i overensstemmelse med gældende databeskyttelseslovgivning. Når 1000TRAX behandler personoplysninger på vegne af sine Kunder, skal vi således gøre det i overensstemmelse med gældende lovgivning om databeskyttelse for databehandlere.

Kort sagt er Kunden og 1000TRAX forpligtede til at samarbejde for at sikre persondatabeskyttelsen for registrerede. 1000TRAX leverer de nødvendige oplysninger til Kunden, således at denne kan agere i overensstemmelse med gældende lovgivning om databeskyttelse.

Underleverandører og eksport af personoplysninger

–  I hvilket omfang anvender 1000TRAX underleverandører?

1000TRAX bruger underleverandører til at behandle personoplysninger og kan i den forbindelse eksportere dine eller vores Kunders data til et sted uden for EU. Disse underleverandører er typisk leverandører af cloud-tjenester eller andre IT-hosting tjenester.

Ved brug af underleverandører vil 1000TRAX indgå en databehandlingsaftale (DPA) med underleverandører for at sikre dine persondatarettigheder og for at opfylde vores forpligtelser over for vores Kunder. Når underleverandører er placeret uden for EU, sikrer 1000TRAX det juridiske grundlag for sådanne internationale overførsler på vegne af dig eller vores Kunder, herunder ved at støtte sig til Privacy Shield (US) eller ved at gøre brug af EU-modelklausuler.

1000TRAX støtter sig til nogle strategiske eksterne tredjeparter, som understøtter vores forretningsprocesser og leverer vores cloud-tjenester.

Ændringer til denne Erklæring

Hvis vi ændrer vores Erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger, vil vi publicere den reviderede erklæring her med en opdateret revisionsdato. Vi opfordrer dig til at gennemgå Erklæringen regelmæssigt. Hvis vi foretager væsentlige ændringer af vores Erklæring, som i betydelig grad ændrer vores praksisser for persondatabeskyttelse, kan vi også meddele dette til dig på andre måder, eksempelvis ved at sende en e-mail eller ved at offentliggøre en meddelelse på vores koncern-hjemmeside og/eller på sociale medier, inden ændringerne træder i kraft.

Denne Erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger blev opdateret den 24. juni 2022.

Sådan kontaktes vi

Vi værdsætter din mening. Hvis du har nogle kommentarer eller spørgsmål vedrørende vores Erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger, uløste problemstillinger vedrørende databeskyttelse og databrug eller et muligt brud på din persondatabeskyttelse, send dem venligst til info@1000trax.com.

Vi behandler dine anmodninger fortroligt. Vores repræsentant vil kontakte dig for at håndtere dine problemstillinger og skitsere mulighederne for en løsning af disse. Det er vores mål at sikre, at klager løses på en rettidig og hensigtsmæssig facon.